250kW 1.3MWh Jiangsu Huai’an Zhongzhe Energy Storage Project